Eläke-Tapiola

”Eläke-Tapiolan vakavaraisuus kesti hyvin sijoitusvuoden 2011 heikon osakemarkkinoiden kehityksen. Listattuja osakesijoituksia lukuun ottamatta kaikki muut omaisuusluokat – noin neljä viidesosaa sijoituksista – tuottivat positiivisesti viime vuonna ”, sanoo toimitusjohtaja Satu Huber. 


Erityisen hyvään, lähes 14 prosentin tuottoon ylsivät pääomasijoitukset. Lisäksi noteeraamattomat osakesijoitukset tuottivat yli 18 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 6 prosenttia. Myös hedge-rahastot tuottivat hyvin ja saavuttivat asetetut tavoitteet.
Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli –3,1 prosenttia. Sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräiset tuotot ovat edelleen hyvällä tasolla, 5,1 prosentissa. 


Eläke-Tapiolan vakavaraisuusaste eli toimintapääoma vastuuvelasta oli 22,3 prosenttia ja 3,6-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 17,4 prosenttia ja vakavaraisuusasema 2,8.


Toimintapääoman korkea taso mahdollistaa edelleen kilpailukykyiset asiakashyvitykset. Arvio asiakashyvityksistä on 21,2 miljoonaa euroa, joka on 0,36 prosenttia palkkasummasta.


Eläke-Tapiolan sijoitustoiminta sai YK:n vastuullisen sijoittamisen vuosittaisessa arvioinnissa syyskuussa 2011 erinomaiset tulokset. Yhtiön sijoitukset lähes kaikilla osa-alueilla olivat parhaiden joukossa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteuttaminen on tuonut yhtiölle viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaisten työeläkeyhtiöiden kärkikastiin kuuluvat tuotot. ”Lisäksi Euroopan eläkevarojen sijoitusmarkkinoita arvioiva Investment and Pensions Europe -organisaatio valitsi Eläke-Tapiolan Suomen parhaaksi eläkevarojen sijoittajaksi vuonna 2011 toisena vuotena peräkkäin”, Huber sanoo.


Eläke-Tapiola hoitaa vakuutusten ja eläkepäätösten käsittelyn ripeästi. Vakuutusten hoitoprosessin kehittyminen ja esimerkiksi vuosilaskentojen nopeutuminen on näkynyt asiakastyytyväisyyden selkeänä parantumisena. Kaikki eläkepäätökset annettiin vähintään 10 prosenttia nopeammin kuin alalla keskimäärin.